tlf 4505 4505

Brukerstyrt Personlig Assistanse

Seniorstøtten gir personer med funksjonshemninger personlig assistanse uansett bakgrunn og funksjonsnivå. I samarbeid med brukeren finner vi assistenter med de personlige egenskaper og kvalifikasjoner som skal til for å gjøre hverdagen enkel, smidig og hyggelig.
Om ønskelig påtar vi oss all administrasjon av ordningen, f.eks. arbeidsgiveransvar, personal og lønnsadministrasjon, vikar ved fravær, turnuslister, opplæring og oppfølging.

Du kan bruke oss enten du har et BPA-vedtak hos kommunen eller du vil kjøpe tjenesten privat i kortere eller lengre perioder.
Vi assisterer deg uansett alder!

Vi er godkjent BPA leverandør i Bergen. 

Interessert? Ikke nøl med å ta kontakt med oss.