tlf 4505 4505

Vil du ha privat hjemmehjelp? Det kan du få!

I mange kommuner, så er egenandel såpass høy at det er ikke så stor forskjell på kommunal pris og privat pris. Da kan du velge å kjøpe tjenesten privat. Da slipper du også å gå via kommunen og bli evaluert i et vedtak. Kjøper du tjenesten privat får du de tjenestene du ønsker akkurat på din måte slik du ønsker det. Eller du kan kjøpe litt ekstra tid som et supplement til den hjelpen du har vedtak på via kommunen.

Vi har snart 30 års erfaring innen privat hjemmeomsorg. Vår stab består av både sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsmedarbeidere. Aller viktigst: De er sosiale og blide medarbeidere som har et oppriktig ønske om å være til glede og nytte for andre mennesker.
Kundene våre er eldre mennesker og andre med et hjelpebehov. Det er gjerne pårørende som først tar kontakt med oss.

Eksempler på hjelp er:

  • Helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp.

  • Matlaging, innkjøp og sette maten i kjølskapet, vask av kjøleskap

  • Følgetjenester som til lege, sykehus, apotek, fotpleie, frisør eller til butikker 

  • Hjemmesykepleie


Humør og prat er viktig! Omsorgen gis både i hjemmet og på institusjoner. Hos oss får kunden en primær hjelper, slik at det er den samme personen som kommer på besøk hver gang, så langt det lar seg gjøre. Det føles tryggere, og man blir godt kjent med hverandre.

Staben vår består av varme og trygge personer med lang erfaring. Det er viktig for oss å ha tid til den gode samtalen, samtidig som vi bestandig holder et våkent blikk på helsetilstand. Vi er opptatte av diskresjon, og alle medarbeiderne har taushetsplikt.

Pris pr time er kr.450,-

Kr.150,- påkommer i transport. Antall timer blir vi enige om. Du får faktura. 

Vi kommer gjerne på et uforpliktende hjemmebesøk!