tlf 4505 4505

Praktisk bistand - hjemmehjelp via kommunen

Vi er godkjent leverandør av praktisk bistand (dvs. hjemmehjelpstjenester) i mange kommuner. En slik godkjennelse innebærer at kommunen før avtaleinngåelse har kvalitetssjekket våre rutiner, systemer og regnskaper, samt forsikret seg om at vi har den nødvendige erfaring og kompetanse.  Hvis du bor i en kommune som har innført brukervalgsordning og som samtidig har gjort avtale med Seniorstøtten, kan du velge oss som leverandør av hjemmetjenester. Dette koster ingenting ekstra å velge oss!

Seniorstøtten skiller seg ut ved å tilby sine kunder en fast hjemmehjelp, så langt det lar seg gjøre.
Hjemmehjelpen kommer til en fast tid som vi har avtalt. Våre ansatte er håndplukkede, og snakker norsk. For oss er det viktig å utføre oppgavene i vedtaket på en grundig måte, og samtidig slå av en hyggelig prat.

For oss er det viktig at vårt besøk blir:

  • Hyggelig og en god stund sammen

  • Du får hjelp til det du trenger

  • Vi utfører vår jobb grundig- du får et rent hjem

  • Det er trygt og stabilt

  • Vi kjenner dine ønsker og rutiner

Det er enkelt å velge Seniorstøtten som din hjemmehjelp. Fyll ut bytteskjemaet til kommunen eller ring kommunen. Vi kan også hjelpe til med brukervalget. Om kort tid er det Seniorstøttens faste hjemmehjelp som besøker deg hver gang. Vi gleder oss til å møte deg!

I tillegg til tiden du har fått via kommunen, så kan du selv legge til f.eks en halvtime ekstra tid selv eller mer. Da gjelder firmaets priser. Les mer her

Fritt valg i mange kommuner!