tlf 4505 4505

Bo hjemme lengst mulig på en trygg måte 

Hjem, kjære hjem! Ingenting er så avslappende og betryggende som å bo hjemme blant sine kjære eiendeler og minner som man har samlet gjennom et langt liv. Det er minner i hver en krok. Det er lag på lag med trygghet. Helt til man faller på vei ut av badekaret, og man blir liggende der langt unna mobilen/trygghetsalarmen sin. Da forstår man at man må tilrettelegge hjemmet på en annen måte, og at man må skaffe seg mer praktisk hjelp for å bli boende.

Dette kan vi hjelpe deg med:

 • Varm omsorg i hjemmet

 • Grundig utført husarbeid

 • Personlig stell

 • Én fast hjemmehjelp

 • Godt humør og hyggelig prat


Vi ønsker at du skal være trygg. Slik skaper vi trygghet: 

 • Hjemmehjelpen har uniform og ID-kort

 • Faste besøkstider

 • Respekt og høflighet

 • Diskresjon og taushetsplikt

 • Informasjonsperm med kontaktperson og årskalender

 • Vakttelefon for faste brukere

 • Gode interne rutiner, internkontroll, personalmøter og systematisk oppfølging av rutiner og avvik