tlf 4505 4505

Lev et aktivt seniorliv

For å leve et aktivt liv kan det være viktig å tilrettelegge hverdagen på best mulig måte. Veldig mange eldre i dag er spreke, har god helse og benytter seg av kulturtilbud, og reiser både innenlands og utenlands. Men for endel setter helsa begrensninger, og da kan det være godt å vite at du kan få god hjelp til å leve best mulig hjemme så lenge som mulig.

Hverdagsmestring

De aller fleste eldre ønsker å bo hjemme og være mest mulig selvhjulpen. Vi ønsker å bidra til at du kan bo lengst mulig hjemme og mestre hverdagen hjemme. Tanken bak hverdagsmestring er forebygging og mestring.

Seniorstøtten kan hjelpe slik at du klarer å gjøre de hverdagslige aktiviteter som er viktig for deg.  
Vi kan utføre oppgaver sammen med deg, og hjelpe med enkle øvelser som styrker balanse og kropp.  
Vi tar de oppgavene du selv ikke kan klare eller ønsker å gjøre.

Seniorsenter

Alle kommuner (bydeler) har Seniorsenter eller et annet møtested for sine eldre. Seniorsentrene tilbyr et allsidig tilbud av aktiviteter som musikk, dans, spill, rusleturer, datakurs, litteraturgruppe, håndverksarbeid, utflukter og mye mer. Mange seniorsentre har kafe som også tilbyr sunn og rimelig middag. Det er også ofte rimelig fotpleie og frisør i Seniorsenterets lokaler. Mange seniorsentre har egen bil for transport til og fra senteret for de som har vondt for å gå. Du finner mye informasjon om dette på kommunens hjemmeside.
Trenger du hjelp for å sjekke ut tilbudet i ditt distrikt og evt. hjelp til å komme til/fra så hjelper Seniorstøtten gjerne med det. 

Trygghetssentral

Eldre, funksjonshemmede og syke kan få en trygghetsalarm som bæres på seg for å kunne tilkalle hjelp i akutte situasjoner hele døgnet. Når man trykker på alarmknappen, vil helsepersonell umiddelbart ta kontakt eller komme hjem til deg. For å søke om å få trygghetsalarm må du være over 75 år. Hvis du er under 75 år og ønsker en trygghetsalarm vil det bli vurdert ihht brukerens behov. Trygghetsalarm innvilges til personer med økt fare for å falle, eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker. Du betaler en egenandel ihht kommunens satser. Din hjemmehjelp kan hjelpe deg med å søke. 

TT-Kort

Hvis det er vanskelig eller ikke mulig for deg å benytte T-bane, trikk eller buss på egenhånd, eller ta deg frem til holdeplass kan du søke om TT-kort. Et TT-kort gir deg et bestemt antall fritidsreiser med drosje eller spesialbil.

  • 150 reiser for brukere mellom 6 og 67 år, samt blinde svaksynte og spesialbrukere

  • 70 reiser for øvrige over 67 år

Det må fylles ut et eget søknadsskjema som sendes kommunen. Du betaler en egenandel for hver reise med TT-kort.

Seniorveileder hjelper alle over 80 år

Mange kommuner har en seniorveileder som hjelper alle over 80 år. Veilederen kan hjelpe deg med

  • råd og veiledning i det offentlige hjelpeapparatet

  • hva du kan gjøre for å unngå ulykker i hjemmet

  • informasjon om hva du kan få hjelp til og hjelp til å søke på disse tjenestene

Seniorveileder tar kontakt med eldre over 80 år, men du kan også ringe. Du finner seniorveileder på kommunens nettsider.

Visste du at du kan få låne hjelpemidler?

Du kan låne hjelpemidler for en periode (inntil 2 år) hos Hjelpemiddellageret. Du trenger ikke henvisning fra lege. Hjelpemidlene er gratis. Du kan låne hjelpemidler som for eksempel rullator, gåstol, toalettstol, dusjkrakk, trykkavlastende madrass og mye mer.
Oversikter over hjelpemidler finner du her  
Hjelpemidlene skal hentes og leveres av kundene.Vi kan hjelpe med bestilling av de hjelpemidlene du trenger samt hente og levere utstyr.

Ernæring

Mange eldre sliter med å få i seg nok næring, matlysten er ofte liten, og kanskje synes en det er litt trist å spise alle måltider alene også. Underernæring og dehydering er vanlig hos eldre med demens/ hukommelsdetap. Det er derfor veldig viktig å skape en hyggelig ramme rundt måltidene. Dekke bordet pent, tenne et lys, kanskje en blomst på bordet. Og kanskje  selskap av andre, gjerne hjemmehjelpen hvis ønskelig. Variert kost er også viktig for en god helse.

Les mer om eldre, ernæring og demens her