tlf 4505 4505

Vi vil hjelpe deg som pårørende

Vi vet hvor krevende det kan være å ha ansvaret for eldre, demente eller andre med et omsorgsbehov. Seniorstøtten er en god hjelper for deg som pårørende. Med oss på laget gir du den du er glad i, et tryggere og rikere hverdagsliv. Du skal ikke trenge å bekymre deg eller å ha dårlig samvittighet for dine eldre foreldre. Vi skal ta godt vare på han/henne for deg slik at når du kommer på besøk så har vi ordnet alt det praktiske som du måtte ordne med før.

Gode grunner for å bestille hjelp hos Seniorstøtten, er behov for å vite at den eldre har det bra, ønske om avlastning, lang reiseavstand og tidsklemme. Pårørende ønsker å gi omsorg. De eldre ønsker å bo lengst mulig hjemme.

Tjenestene våre koster mindre enn du tror. For helsetjenester som pleie og omsorg fakturerer Seniorstøtten kunden, eller deg som pårørende, uten tillegg av merverdiavgift. 

Vi kommer gjerne på et uforpliktende hjemmebesøk!