tlf 4505 4505

Her har vi samlet faglig stoff

Det er alltid noe å lese og lære. Å lese om andre  kan være inspirende, nyttig og motiverende. Vi refererer til nyttige sider, men kan ikke stå ansvarlig for innholdet. Det er en rekke nettsteder, linker og ulike problemstillinger rundt seniorlivet som vi har samlet her. Demens, ulike sykdommer, ernæring, reiser for eldre etc. Dette skal gjøre det enklere for deg.

 

Her er linkene:

Generelt:

Informasjon på www.seniorsaken.no

Mye informasjon på www.pensjonistforbundet.no

Informasjon på www.seniornett.no

 

Mye informasjon på www.helfo.no

Mye informasjon på Nav.no: Les mer om Hjelpestønad

Mye informasjon på : www.helsenorge.no  - den offentlige helseportalen

Norges Handikapforbund: http://www.nhf.no/index.asp

Mye nyttig informasjon på Norsk helseinformatikk

 

 Sykdommer/forum/forbund:

Hjerneslag: http://www.hjerne.no/behandling-av-hjerneslag/category26178.html

ALS: Les mer her...

Alzheimer og demens: Les mer om dette her


Les mer om MS-Forbundet : http://www.ms.no/

Hos ME-forum: http://www.meforum.info/

Kreftforeningen: https://kreftforeningen.no/