tlf 4505 4505

Få en jobb med mening - å hjelpe gir glede!

Vi er opptatt av å ha medarbeidere som er glade i mennesker, og som vil gjøre hverdagen bedre for de man besøker.
Vår hjemmehjelpstjeneste skal være et hyggelig og lystbetont besøk. Vi skal gi av oss selv, lytte og ha respekt for den oppgaven vi har fått.
Vi ønsker å yte god service, grundig utført arbeid og ha en hyggelig tone.