tlf 4505 4505

Vi er godkjent hjemmehjelpsleverandør

Det er kommunen som vurderer brukerens behov og fatter vedtak om hvilken type hjelpebehov og mengden hjelp (antall timer og hyppighet på besøk) bruker skal få. Bruker kan bestille tilleggstjenester og ekstra timer hos oss.  Nå er vi godkjent Fritt brukervalg leverandør i 6 kommuner. Bestiller du tjenesten som privatperson er det du som bestemmer innhold og antall timer. Noen ganger er egenandelen så høy at det blir ikke så stor forskjell på kommunal pris og det å betale privat selv.

Oslo Kommune 

Vi har fast utført praktisk bistand for Vestre Aker bydel (tidligere Røa/Vindern) til flere hundre brukere fra 1990-tallet. Oslo kommune innførte fritt brukervalg i hele Oslo i 2006. Vi er godkjent som fritt brukervalg leverandør og leverer tjenester i alle 15 bydeler. Vi er den største private leverandøren og har godt over 700 fornøyde brukere som får hjelp på regelmessig basis. Avtalen gjelder praktisk bistand og personlig stell. Oppgavene kan være rengjøring, tekstilbehandling, handling, ernæring, personlig stell og andre tjenester.Ønsker du å bytte leverandør ? Her er lenke til Bytteskjema.  

Bærum Kommune

Vi har samarbeidet med Bærum kommune i flere år både i fritt brukervalgordning i Bekkestua og som underleverandør i hele kommunen. Fra november 2007 ble det innført fritt brukervalg for hele kommunen. Over 400 kunder har valgt Seniorstøtten/CityMaid som sin hjemmehjelp.Vi bistår med rengjøring, re/skifte senger, handling ol.

Ullensaker Kommune

Vi er valgt som Frittbrukervalg leverandør i Ullensaker kommune fra 1. februar 2015. Det er vi stolte av! Vi ønsker alle som har vedtak velkommen. Vi kan hjelpe til med rengjøring, praktisk bistand etc. Ullensaker

Tønsberg kommune

Drammen kommune

Bergen kommune

Bergen kommune innførte fritt brukervalg i oktober 2005. Avtalen gjelder praktisk bistand; rengjøring, tekstilbehandling, hente brensel og andre husholdningsoppgaver. 

Stavanger kommune

Vi er leverandør i fritt brukervalg praktisk bistand. Avtalen startet 2007 og vi har fått mange fornøyde brukere. Vi hjelper til med rengjøring, sengetøyskift, trappevask og handling. Sola kommune og har også inngått avtale om hjemmehjelp fra oss.