tlf 4505 4505

Hva er fritt brukervalg?

Fritt brukervalg betyr at du selv kan velge hvilken leverandør du vil ha hjemmehjelpstjenesten fra. Vi er godkjent som leverandør i en rekke kommuner.

Hvorfor innføres brukervalg?

Brukervalg innføres for at du som har hjemmehjelp i større grad skal kunne påvirke kvaliteten på arbeidet ved å velge hvem som skal utføre tjenesten.

Kan jeg bestemme hva hjemmehjelperen skal gjøre?

Bydelen/kommunen avgjør hva hjemmehjelpen skal gjøre i samråd med deg. Hjemmehjelpen utfører de tjenestene som står i vedtaksbrevet fra bydelen/kommunen. Vi strekker oss langt for at du skal være fornøyd.  Vi scorer høyt på brukerundersøkelser.
Du kan kjøpe ekstra tid hos oss, enten du vil legge til en halvtime eller mer.