tlf 4505 4505

Alle spørsmål og svar angående hjemmehjelp og Fritt brukervalg

 • Hva er fritt brukervalg?

  Brukervalg betyr at du selv kan velge leverandør av dine hjemmetjenester innen hjemmehjelp og hjemmesykepleie.Du kan velge mellom kommunens hjemmetjenester eller en av de private leverandørene som har avtale i din bydel. Du får hjelp fra den kommunale hjemmetjenesten dersom du ikke aktivt velger en privat leverandør.

  Alle de private leverandørene er godkjente av kommunen, også vi. Det innebærer at kommunen følger opp kvaliteten på tjenestene. Leverandørene skal blant annet ha en driftsansvarlig med helseautorisasjon,og ha godkjente rutiner for hvordan de skal utføre hjemmetjenestene. Vi er godkjent i en rekke kommuner, og betjener flere tusen hjemmehjelpskunder.

 • Hvem kan få hjemmehjelp?

  Kommunen vurderer det slik: Hjemmehjelp er et tilbud til personer som er avhengig av hjelp i hverdagen på grunn av sykdom, funksjonshemning, alder eller andre årsaker. Du kan søke om hjemmehjelp, og du kan fortelle kommunen hvilke behov du har. Kommunen vurderer helsetilstanden din og finner det tilbudet som passer best for deg.

  Privat hjemmehjelp: Det kan du få uten noen begrunnelse. Ta en telefon til oss, og vi kan hjelpe! Så fort du har sagt ja så finner vi en fast dag til deg.

 • Hva gjør hjemmehjelpen?

  Har du vedtak fra kommunen, så er vi pliktig til å gjøre det som står i vedtaksbrevet, men vi gjør gjerne mer innenfor den tiden som er gitt. Ønsker du ekstra tid, så kan du legge til ekstra timer privat. Vi støvsuger gulv, tepper og sofaer, støvtørker så godt vi kommer til, vi vasker bad og kjøkken grundig. Vi handler og lager mat hvis det står i vedtaket, eller vi har avtalt det privat. Vi kan ordne med klesvasken, hente inn posten og følge deg til lege og sykehus.  Altså vi hjelper deg med det meste.

  • Husarbeid og praktisk bistand

  • Innkjøp og matlaging

  • Sosialt samvær og hygge

  • Små og store oppgaver i hjemmet

  • Personlig stell og omsorg

  • Ekstratjenester etter nærmere avtale.

 • Når kommer hjemmehjelpen?

  Vi avtaler en fast dag, og vi avtaler faste tidsintervaller. F.eks mandager mellom kl.10- 12. Vi må ha litt slingringsmonn pga at det kan skje forsinkelser, trafikkproblemer eller annet som kan forsinke tiden.
 • Hva hvis jeg må endre dag?

  Det kan skje at man  får time hos tannlege, lege eller annet som gjør at det ikke passer å ta i mot hjemmehjelpen. Det har vi stor forståelse for. Men vi trenger å få beskjed så fort som mulig. Hver avtale med kommunen, har ulik avbestillingstid, men det vet hver avdeling. Noen ganger kan ting skje akutt, som sykdom, innleggelse på sykehus etc. Da er vi fleksibel.Må du avlyse, så prøver vi å finne en annen dag i samme uke, så vi klarer å holde turnusen.

 • Hva gjør jeg hvis jeg ønsker å bytte leverandør?

  Da kan du henvende deg til bydelen/ kommunen du bor i og si at du ønsker å bytte, og til hvem du ønsker å bytte til. Eller bare be om bytteskjema. Eller be oss hjelpe deg med å bytte. Vi har lagt endel bytteskjemaer under Nytt og Nyttig.
  Har du kommunen i dag, så kan du også bytte til privat leverandør, så mange ganger du ønsker.  Et bytte kan ta fra 10 dager til en måned avhengig av kommune. Til byttet er gjort beholder du den hjemmehjelpsleverandøren du har.

  Er du ny hjemmehjelpsbruker, og du velger oss, kan vi starte opp raskt.

 • Koster det mer å få hjemmehjelp fra et privat firma hvis man har vedtak?

  Nei, du betaler det samme uansett om du har hjemmehjelp fra privat firma eller bydelen/kommunen. Prisen er bestemt av inntekten din. Bydelen/kommunen sender deg regningen som før.

 • Hva er tilleggstjenester?

  Dette er tjenester du kan kjøpe i tillegg til tjenestene du har fått innvilget av bydelen/kommunen. Du bestiller selv direkte til oss. Du må selv betale Seniorstøtten som utfører arbeidet for tilleggstjenester. Prisen avtaler du med oss. Du kan bestille en ekstra halvtime i forbindelse med at vi er der for å utføre vedtaket. Eller du bestille  flere timer og vi blir enige om hvilke oppgaver vi skal utføre.