Om oss

Varm omsorg i hjemmet

SeniorStøtten ble etablert i 2001, og har lang erfaring innen privat omsorg. Vår stab består av både sykepleiere, hjelpepleiere og omsorgsmedarbeidere. Kundene er eldre mennesker og andre med et omsorgsbehov. Ofte er det de pårørende som først tar kontakt med oss.

Vi yter helsetjenester, sosialt samvær og praktisk hjelp. Omsorgen gis både i hjemmet og på institusjoner hvor pleietrengende bor. Hos oss får kunden en primærpleier, slik at det er den samme personen som kommer på besøk hver gang. Det føles tryggere, og man blir godt kjent med hverandre.

Staben til SeniorStøtten består av varme og trygge personer med lang erfaring. Det er viktig for oss å ha tid til den gode samtalen, samtidig som vi bestandig holder et våkent blikk på helsetilstand. Vi er opptatte av diskresjon, og alle medarbeiderne har taushetsplikt.

Fritt brukervalg

Flere steder er SeniorStøtten godkjent leverandør av omsorgstjenester på vegne av kommunen. Gjennom Fritt Brukervalg kan personer med omsorgsbehov velge SeniorStøtten uten at det koster noe ekstra. Ring oss for å få informasjon om bytte av leverandør.

Du kan få besøk fra SeniorStøtten på vegne av kommunen i Oslo, Bærum, Asker, Tønsberg, Ullensaker, Moss, Oppegård, Stavanger og Bergen.

Vårt mål er å skape glede og trygghet. Med helsetjenester av høy kvalitet gjør vi vårt beste for at kundene våre kan bo lengst mulig hjemme.

Logon